Monitorowanie produkcji oraz inne działania dotyczące obserwacji i oceny stanu jakości pracy maszyn i zasobów ludzkich w firmie to ważny element, który należy wziąć pod uwagę w czasie prowadzenia biznesu przemysłowego. Wiąże się z bezpieczeństwem, wydajnością i podnoszeniem jakości usług.

Co to jest monitorowanie produkcji?

Inwestycja w profesjonalne monitorowanie produkcji to inwestycja przyszłościowa. Jej celem jest poprawienie jakości produktów wytwarzanych w czasie produkcji (ocena działania maszyn CNC, PLC i innych) oraz poprawienie wydajności pracy maszyn. Systemy odpowiadające za monitorowanie produkcji sprawdzają w czasie rzeczywistym, jaka jest faktyczna zależność między stanem pracy a postojem maszyny. Dzięki czytelnym raportom (tygodniowym lub z wybranego okresu) można na bieżąco śledzić statystyki czasów pracy i bezczynności wszystkich maszyn zakładowych, z podziałem na zmiany i pracowników przypisanych do maszyny. Analiza produkcji pozwala planować przyszłość rozwoju zakładu, na przykład zakup kolejnych maszyn.

Badania nieniszczące NDT – zalety

Za poprawę poziomu wydajności maszyn i jakości produkowanych detali odpowiada nie tylko monitoring produkcji, ale również inne działania, w które warto inwestować, posiadając przedsiębiorstwo bazujące na branży metalurgicznej. Jednym z takich działań są badania NDT, czyli: Non-destructive testing – badania nieniszczące. W odpowiednich laboratoriach testowane próbki poddawane są testom, w których próbki te nie ulegają zniszczeniu.

Przykładami takich badań są: radiografia, pomiary ultradźwiękowe, pomiary magnetyczne, analiza składu chemicznego. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, czy produkt stalowy nie posiada tendencji do korozji lub już jej obecnych ogniw (a jeśli ma: jakie środki antykorozyjne wolno na nim zastosować), nie posiada też niewidocznych gołym okiem niedolań i innych niedoskonałości.

Audyty zewnętrzne i pozostałe działania

Warto również regularnie inwestować w audyty zewnętrzne – profesjonaliści obiektywnie sprawdzą, jak efektowne i bezpieczne jest działanie naszego zakładu: zarówno maszyn, jak i ludzi. Wśród pracowników dobrze jest przeprowadzać testy nie tylko ze znajomości obsługi maszyn, ale również BHP czy PPŻ. Inwestycja w dodatkowe kursy i szkolenia zapewni nam wykwalifikowany personel, który jest podstawą każdego sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Pamiętajmy, że wszystkie zasoby pieniężne włożone w pracę nad jakością naszych produktów w przyszłości zwrócą się z nawiązką – od zadowolonych z usług klientów.